Проект: „Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград, коридори ІV И ІХ’’ Първомай – Свиленград, км 202+300.00 – км 298+800.00 фаза 2 в участъка от 202+300 до 231+560 от първа жп линия“
Фаза на проектиране: Работен проект
Възложител: АСТАЛДИ
Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД – подизпълнител
Извадка от референцията: Фирма Вектор-Бул проектира и ще продължава да проектира трасето на жп линията, надлъжно отводняване, водостоци, подлези, прокари, подпорни стени, както и някои от основните съоръжения като жп мостове, надлези и техните пътни връзки с Републиканската инфраструктура, отнасящи се до сектора Първомай и Симеоновград.
Обща стойност на строителството на проекта: 162 537 388 Евро.
Стойност на проектирането предназначено за Вектор-Бул: около 1 750 000 Евро.
Срок за изпълнение: 2007 г. – 2011 г.
Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен и изпълнено строителство с акт 16.