Проект: Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160км/ч (200км/ч) – 2003г.
Фаза на проектиране: Идеен проект
Възложител: НК“ЖИ”
Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД като част от консорциум „Ориент Експрес“
Извадка от референцията: „Дружеството „Вектор-Бул“ изработи техническите проекти за железния път, гарите, парцеларните планове, пътните връзки за пресичанията над новата жп линия. Проектите за конструкциите за пътните надлези и техническите проекти за жп мостове, жп естакади, малки съоръжения, също бяха разработени от проектантите на фирмата. НКЖИ е удовлетворена от проектната разработка на дружество Вектор-Бул.“
Срок за изпълнение: 2003 г.
Статус на проекта (приключил, одобрен): Oдобрен и организирани търгове за строителство.