Проект: „Крумово – Първомай, км 164+575.00 – км 202+300.00” от първа жп линия по обект „Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград, коридори ІV И ІХ’’
Фаза на проектиране: Работен проект
Възложител: ТЕРНА
Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД – подизпълнител
Извадка от референцията: Фирма „Вектор-Бул“ проектира успешно трасето на жп линията, гари и спирки, надлъжно отводняване, водостоци, подлези, прокари, подпорни стени, както и няколко от големите съоръжения като жп мостове, надлези и техните пътни връзки с републиканската инфраструктура.
Обща стойност на строителството на проекта: 85 728 832 Евро.
Стойност на проектирането: над 2 000 000 лева.
Срок за изпълнение: 2006 г. – 2010 г.
Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен и изпълнено строителство с акт 16.