Проект: “Пробив на водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. Цар Борис ІІІ Обединител и бул. Марица – юг и основен ремонт на бул. „Руски” – в участъка от кръстовище на Централна гара до бул.”Шести септември”.
Фаза на проектиране: Идеен и технически проект
Възложител: Община Пловдив
Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД
Извадка от референцията: Фирма „Вектор-Бул“ изпълни проекта съгласно изискванията на договора в срок и в съответствие с нормативните изисквания.
Стойност на проектирането: 187 700 лева.
Срок за изпълнение: 2012 г. – 2013 г.
Статус на проекта (приключил, одобрен): Одобрен, приключен и изпълнено строителство с акт 16.

Референция от Община Пловдив за "Вектор-Бул" ООД

Информация относно проекта: При изпълнение на проектирането през 2013г. на пътния възел при Водна палата – пресечна точка на бул. Цар Борис III и бул. Марица-Юг възложителят Община Пловдив възприе триетапен подход за развитие на възела.
Етап I – Развитие на кръгово кръстовище на едно ниво. Изпълнено и завършено е строителството по проекта през 2015г. Модели по снимки:

Етап II – Вариант №12 от предложените 13 проектни разработки представлява пътен възел, осигуряващ абсолютно всички желани посоки от картограмата на пресичането. Предложени са две сателитни кръгови кръстовища съответно от двете страни от бул. Цар Борис III. Транспортните задържания и вероятността от ПТП ще са сведени до минимум. Кръговите кръстовища ще позволят по тях да преминат маршрутите осигуряващи левите завивания. Възможната етапност при изграждане е следната:
– Пресичането на бул. Марица-Юг след пътния мост е на две нива с габарит 3.60м. Снимки как би изглеждал възела:

Етап III – Мостът над р.Марица по бул. Цар Борис III е в недобро техническо и хидравлическо състояние. В бъдеще ще се наложи изграждането на ново съоръжение с по-голяма пропускателна способност и позволяващо пресичане на бул. Марица север на две нива. Новият вантов мост ще пресича река Марица на по-висока кота и ще подобри хидравличното сечение на реката. Снимки от етап III: (вантов мост)

Разработени и предложени сценарии от „Вектор-Бул“ ООД по проекта за Община Пловдив (снимки):