НАЧАЛО
design of railway infrastructure bulgaria vector-bul ltd
railway design bulgaria Vector-Bul Ltd
design of road infrastructure in plovdiv bulgaria
road design in plovdiv ruski bul
road design bulgaria
design of metropolitan in sofia bulgaria vector-bul ltd
design of railway infrastructure and road infrastructure bulgaria vector-bul ltd
railway design projects bulgaria vector-bul ltd
road design and highway design bulgaria vector-bul ltd
design of road and highway infrastructure bulgaria
design of road infrastructure bulgaria vector-bul ltd

„ВЕКТОР-БУЛ“ ООД е сред водещите български фирми в областта на проектирането на мащабни инфраструктурни проекти в железопътното и пътното строителство. Дружеството разполага с висококвалифициран проектантски екип с дългогодишен опит в сферата на транспортната инфраструктура – конгломерат от специалисти завършили УАСГ-София: пътни, железопътни инженери и инженери ГФК (геодезия, фотограметрия, картография). Фирмата предлага услуги в областта на инвестиционното проектиране – железопътни линии, пътища, съоръжения и е сертифицирана по ISO стандарт 9001:2015. Притежава лиценз от Национална Компания ”Железопътна Инфраструктура” за изготвяне на проекти в системата на железопътната инфраструктура по решение от 2002г, както и лиценз за извършване на дейности по кадастъра одобрен от министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по кадастъра. Вектор-Бул има зад гърба си през годините десетки завършени и приети проекти за нуждите на ДП НКЖИ чрез директно сключени договори към компанията, както и на инженеринг с едни от най-големите строителни фирми в сектора.

Вектор-Бул ISO стандарт

Предмет на дейност на фирмата:

  • Проектиране на транспортна инфраструктура – жп линии, жп гари, пътища и магистрали, терминални площадки, тунели, мостове и съоръжения, сгради, метро и трамвайни линии.
  • Геодезическо заснемане и кадастър.
  • Консултантски услуги и авторски надзор.
  • Изготвяне на пазарни оценки за процедури за придобиване и отчуждаване на земи. Изготвяне на парцеларни планове.
  • Софтуерни разработки при проектиране на инфраструктурни транспортни обекти.
Go to Top