Инвестиционно проектиране в сферата на транспортната инфраструктура и консултантски услуги

+359 2 963 31 77, +359 2 963 40 31 – Офис тел.

+359 2 963 40 31 – Факс

България – София 1164, бул. Христо Смирненски 1, Ректорат на УАСГ ет.5 офис 503