Иновативен метод за обследване на параметри от горното строене на железния път за високоскоростни железопътни линии