„Крумово – Първомай, км 164+575.00 – км 202+300.00” от първа жп линия по обект „Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград, коридори ІV И ІХ’’

Проект: „Крумово – Първомай, км 164+575.00 – км 202+300.00” от първа жп линия по обект „Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград, коридори ІV И ІХ’’ Фаза на проектиране: Работен проект Възложител: ТЕРНА Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД – подизпълнител Извадка от референцията: Фирма "Вектор-Бул" проектира успешно трасето

„Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград, коридори ІV И ІХ’’ Първомай – Свиленград, км 202+300.00 – км 298+800.00 фаза 2 в участъка от 202+300 до 231+560 от първа жп линия“

Проект: „Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив - Свиленград, коридори ІV И ІХ’’ Първомай - Свиленград, км 202+300.00 – км 298+800.00 фаза 2 в участъка от 202+300 до 231+560 от първа жп линия" Фаза на проектиране: Работен проект Възложител: АСТАЛДИ Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД – подизпълнител Извадка от

Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград – Турска граница/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч (200 км/ч) – 2009г.

Проект: Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив - Свиленград - Турска граница/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч (200 км/ч). Фаза на проектиране: Работен проект Възложител: OHL ZS a.s. Фирма изпълнител (Консултант): “ВЕКТОР-БУЛ” ООД Извадка от референцията: Фирма "Вектор-Бул" ООД разполага с екип от квалифицирани специалисти

Go to Top