„Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград, коридори ІV И ІХ’’ Първомай – Свиленград, км 202+300.00 – км 298+800.00 фаза 2 в участъка от 202+300 до 231+560 от първа жп линия“

Проект: „Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив - Свиленград, коридори ІV И ІХ’’ Първомай - Свиленград, км 202+300.00 – км 298+800.00 фаза 2 в участъка от 202+300 до 231+560 от първа жп линия" Фаза на проектиране: Работен проект Възложител: АСТАЛДИ Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД – подизпълнител Извадка от

Go to Top