Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград – Турска граница/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч (200 км/ч) – 2009г.

Проект: Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив - Свиленград - Турска граница/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч (200 км/ч). Фаза на проектиране: Работен проект Възложител: OHL ZS a.s. Фирма изпълнител (Консултант): “ВЕКТОР-БУЛ” ООД Извадка от референцията: Фирма "Вектор-Бул" ООД разполага с екип от квалифицирани специалисти

Go to Top