„Крумово – Първомай, км 164+575.00 – км 202+300.00” от първа жп линия по обект „Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград, коридори ІV И ІХ’’

Проект: „Крумово – Първомай, км 164+575.00 – км 202+300.00” от първа жп линия по обект „Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград, коридори ІV И ІХ’’ Фаза на проектиране: Работен проект Възложител: ТЕРНА Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД – подизпълнител Извадка от референцията: Фирма "Вектор-Бул" проектира успешно трасето

Go to Top