Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160км/ч (200км/ч) – 2003г.

Проект: Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160км/ч (200км/ч) - 2003г. Фаза на проектиране: Идеен проект Възложител: НК“ЖИ” Фирма изпълнител (Консултант): „Вектор-Бул“ ООД като част от консорциум „Ориент Експрес“ Извадка от референцията: "Дружеството "Вектор-Бул" изработи техническите проекти за

Go to Top